Thống kê

261753
Số người đang online 2
Số truy cập hôm nay 79
Số truy cập tháng này 22065

Serie Van giảm áp - Áp suất max 2 bar

Gas pressure closing regulator (RG/2MC) or filter regulator (FRG/2MC).

EC certified according to EN 88-2
In conformity with the 2009/142/EC Directive (Gas Directive)
In conformity with the 97/23/EC Directive (PED Directive)
In conformity with the 94/9/EC Directive (ATEX Directive)