Thống kê

300060
Số người đang online 3
Số truy cập hôm nay 134
Số truy cập tháng này 22662

BALTUR - Đầu đốt gas.

 • BPM

  Đầu đốt công nghiệp Low NOx (ô nhiễm thấp) 1 cấp / 2 cấp / vô cấp.
  Công suất nhiệt từ 10 đến 800 kW.

  • Premix
  • Single-stage (on/off)
  • Two-stage
  • Modulating
  • Low Nox
 • BTG

  Đầu đốt công nghiệp 1 cấp.
  Công suất nhiệt từ 16.6 đến 280 kW.

  • Single-stage (on/off)
 • SPARKGAS

  Đầu đốt công nghiệp 1 cấp.
  Công suất nhiệt từ 60 đến 300 kW.

  • Single-stage (on/off)
 • TBG

  Đầu đốt công nghiệp Low NOx (ô nhiễm thấp) 1 cấp.
  Công suất nhiệt từ 80 đến 600 kW.

  • Single-stage (on/off)
  • Low NOx emissions
 • BTG P

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp.
  Công suất nhiệt từ 16.3 đến 280 kW.

  • Two-stage
 • SPARKGAS P

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp.
  Công suất nhiệt từ 60 đến 358 kW.

  • Two-stage
 • TBG P

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp.
  Công suất nhiệt từ 80 đến 2100 kW.

  • Two-stage
 • TBG PV

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp / inverter.
  Công suất nhiệt từ 100 đến 850 kW.

  • Two-stage
  • Inverter
 • TBG PN

  Đầu đốt công nghiệp Low NOx (ô nhiễm thấp) 2 cấp / vô cấp.
  Công suất nhiệt từ 80 đến 2100 kW.

  • Pneumatic valve
  • Low NOx emissions
  • Two-stage
 • BTG ME

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp / vô cấp.
  Công suất nhiệt từ 50 đến 280 kW.

  • Two stage progressive
  • Electronic modulating control