Thống kê

842565
Số người đang online 498
Số truy cập hôm nay 11608
Số truy cập tháng này 548669

BALTUR - Đầu đốt dầu DO.

 • BTL

  Đầu đốt công nghiệp 1 cấp - Hệ phun sương cơ.
  Công suất nhiệt từ 16.6 đến 310 kW.

  • Single-stage (on/off)
  • Mechanical pulverization
 • RINOX L

  Đầu đốt công nghiệp Low NOx (ô nhiễm thấp) 1 cấp - Hệ phun sương cơ.
  Công suất nhiệt từ 19 đến 74 kW.

  • Low NOx emissions
  • Single-stage (on/off)
  • Mechanical pulverization
 • SPARK

  Đầu đốt công nghiệp 1 cấp - Hệ phun sương cơ.
  Công suất nhiệt từ 178 đến 391 kW.

  • Single-stage (on/off)
  • Mechanical pulverization
 • BTL P

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp - Hệ phun sương cơ.
  Công suất nhiệt từ 26 đến 310 kW.

  • Two-stage
  • Mechanical pulverization
 • RINOX L2

  Đầu đốt công nghiệp Low NOx (ô nhiễm thấp) 2 cấp - Hệ phun sương cơ.
  Công suất nhiệt từ 38 đến 190 kW.

  • Mechanical pulverization
  • Low NOx emissions
  • Two-stage
 • TBL P

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp - Hệ phun sương cơ.
  Công suất nhiệt từ 160 đến 2100 kW.

  • Two-stage
  • Mechanical pulverization
 • TBL LX

  Đầu đốt công nghiệp Low NOx (ô nhiễm thấp) 2 cấp - Hệ phun sương cơ.
  Công suất nhiệt từ 160 đến 750 kW.

  • Low NOx emissions
  • Two-stage
  • Mechanical pulverization
 • SPARK DSG

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp - Hệ phun sương cơ.
  Công suất nhiệt từ 178 đến 391 kW.

  • Two-stage
  • Mechanical pulverization
 • SPARK LX

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp - Hệ phun sương cơ.
  Công suất nhiệt từ 118.6 đến 350 kW.

  • Low NOx emissions
  • Two-stage
  • Mechanical pulverization
 • BT DSG 4T

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp - Hệ phun sương cơ.
  Công suất nhiệt từ 873 đến 3854 kW.

  • Two-stage
  • Mechanical pulverization