Thống kê

267953
Số người đang online 4
Số truy cập hôm nay 74
Số truy cập tháng này 17917

BALTUR - Đầu đốt gas & dầu FO.

 • COMIST N

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp.
  Công suất nhiệt từ 348 đến 3878 kW.

  • Two-stage
  • Alternative gas/FO
 • COMIST DSPNM

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp / vô cấp.
  Công suất nhiệt từ 688 đến 3878 kW.

  • Alternative gas/FO
  • Two stage progressive
 • GI MIST DSPNM-D

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp / vô cấp.
  Công suất nhiệt từ 1581 đến 10500 kW.

  • Two stage progressive
  • Mechanical modulating control