Thống kê

3623416
Số người đang online 2
Số truy cập hôm nay 108
Số truy cập tháng này 24530

BALTUR

 • COMIST N

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp.
  Công suất nhiệt từ 348 đến 3878 kW.

  • Two-stage
  • Alternative gas/FO
 • MINICOMIST

  Đầu đốt công nghiệp 1 cấp.
  Công suất nhiệt từ 38.5 đến 103 kW.

  • Single-stage (on/off)
  • Altenative gas/DO
 • BT N

  Đầu đốt công nghiệp 1 cấp - Hệ phun sương cơ.
  Công suất nhiệt từ 55 đến 245 kW.

  • Single-stage (on/off)
  • Mechanical pulverization
 • BTL

  Đầu đốt công nghiệp 1 cấp - Hệ phun sương cơ.
  Công suất nhiệt từ 16.6 đến 310 kW.

  • Single-stage (on/off)
  • Mechanical pulverization
 • BTG

  Đầu đốt công nghiệp 1 cấp.
  Công suất nhiệt từ 16.6 đến 280 kW.

  • Single-stage (on/off)