Thống kê

3619667
Số người đang online 2
Số truy cập hôm nay 29
Số truy cập tháng này 2322760

BALTUR - Đầu đốt gas & dầu DO.

 • MINICOMIST

  Đầu đốt công nghiệp 1 cấp.
  Công suất nhiệt từ 38.5 đến 103 kW.

  • Single-stage (on/off)
  • Altenative gas/DO
 • COMIST

  Đầu đốt công nghiệp 1 cấp.
  Công suất nhiệt từ 80 đến 3878 kW.

  • Single-stage (on/off)
  • Altenative gas/DO
 • COMIST DSPGM

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp / vô cấp
  Công suất nhiệt từ 348 đến 3878 kW.

  • Two stage progressive
  • Altenative gas/DO
 • GI MIST DSPGM

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp / vô cấp.
  Công suất nhiệt từ 1581 đến 10500 kW.

  • Two stage progressive
  • Mechanical modulating control