Thống kê

313063
Số người đang online 2
Số truy cập hôm nay 48
Số truy cập tháng này 24650

BALTUR - Đầu đốt dầu FO.

 • BT N

  Đầu đốt công nghiệp 1 cấp - Hệ phun sương cơ.
  Công suất nhiệt từ 55 đến 245 kW.

  • Single-stage (on/off)
  • Mechanical pulverization
 • BT SPN

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp - Hệ phun sương cơ.
  Công suất nhiệt từ 89 đến 390 kW.

  • Two-stage
  • Mechanical pulverization
  • Pressure drop
  • Heavy oil burner
 • BT DSN 4T

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp - Hệ phun sương cơ.
  Công suất nhiệt từ 223 đến 3907 kW.

  • Two-stage
  • Mechanical pulverization
 • BT DSNM-D

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp - Hệ phun sương cơ.
  Công suất nhiệt từ 446 đến 3907 kW.

  • Two-stage
  • Mechanical pulverization
  • High viscosity
 • BT DSPN

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp - Hệ phun sương cơ.
  Công suất nhiệt từ 446 đến 3907 kW.

  • Two stage progressive
  • Mechanical pulverization
 • GI DSPN-D

  Đầu đốt công nghiệp 2 cấp / vô cấp.
  Công suất nhiệt từ 1581 đến 10500 kW.

  • Two stage progressive
  • Mechanical modulating control