Thống kê

313047
Số người đang online 2
Số truy cập hôm nay 32
Số truy cập tháng này 24634

Serie LPG / AIR MIXER.

Mixed gas
Capacity(Btu/hr)

Mixed gas
Capacity
(Nm3/hr)

LPG Liquid
Capacity
(kg/hr)

LPG Vapor
Capacit
(Nm3/hr)

Air Capacity
(Nm3/hr)

Line size(IN)

Korea gas
Engineering
Model

Air Inlet

LPG Inlet

Mixing gas
Outlet

10mmbtu/hr

203Nm3/hr

174kg/hr

91Nm3/hr

112Nm3/hr

1"

1

2

KRM - 025

20mmbtu/hr

405Nm3/hr

348kg/hr

182Nm3/hr

223Nm3/hr

1 1/2

1 1/2

3

KRM - 040

30mmbtu/hr

607Nm3/hr

520kg/hr

272Nm3/hr

335Nm3/hr

1 1/2

1 1/2

4

KRM - 040

40mmbtu/hr

809Nm3/hr

694kg/hr

363Nm3/hr

446Nm3/hr

2

2

4

KRM - 050

50mmbtu/hr

1011Nm3/hr

866kg/hr

453Nm3/hr

558Nm3/hr

2

2

5

KRM - 050

60mmbtu/hr

1213Nm3/hr

1040kg/hr

544Nm3/hr

670Nm3/hr

2

2

5

KRM - 050

70mmbtu/hr

1415Nm3/hr

1210kg/hr

634Nm3/hr

781Nm3/hr

2 1/2

2 1/2

5

KRM - 065

80mmbtu/hr

1618Nm3/hr

1385kg/hr

725Nm3/hr

893Nm3/hr

3

3

6

KRM - 080

90mmbtu/hr

1819Nm3/hr

1557kg/hr

815Nm3/hr

1004Nm3/hr

3

3

6

KRM - 080

100mmbtu/hr

2022Nm3/hr

1740kg/hr

906Nm3/hr

1116Nm3/hr

3

3

6

KRM - 080